RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  • Administratorem Państwa danych osobowych I.&J. Spedition Spółka Jawna A. Kaczmarczyk i J. Gala (ul. Zawale 24, 42-500 Będzin).
  • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach kontaktowych na podstawie Artykułu 6 pkt. 1b RODO. 
  • Odbiorcą Państwa danych osobowych są osoby upoważnione przez administratora danych osobowych, podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, oraz podmioty zewnętrzne w ramach podpisanych umów.
  • Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny do wypełnienia celu przetwarzania. 
  • Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów trzecich w ramach celu przetwarzania.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  • Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz wymagane do wypełnienia celu przetwarzania.
  • Państwa osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.